opetusohjelmat.fi - MUISTI

opetusohjelmat.fi > MUISTI

MUISTI

MUISTI
Muisti liittyy keskeisesti erilaisiin oppimisen osa-alueisiin ja arjen tilanteisiin. Usein se kytkeytyy yhteen tarkkaavaisuuden kanssa. Erilaisiin keskittymisen ja oppimisen vaikeuksiin liittyy usein etenkin lyhytkestoisen työmuistin rajoituksia. Nämä vaikeudet ovat usein sitkeitä ja säilyvät usein pitkälle aikuisikään, ja voivat häiriintyä myös myöhemmin mm. ikääntymisen ja erilaisten sairauksien johdosta. Hyvä puoli on, että nyt tiedetään myös työmuistia voitavan kuntouttaa.

Täältä löytyy erityisesti muistia harjoittavia, kuten työmuistin kuntoutusohjelmia. Huomaa, että muistia harjoittavia osioita voi olla myös muiden kategorioiden ohjelmissa. Joihinkin ohjelmiin liittyy myös koulutusta.

järjestä nimen | päivityksen | hinnan | alkuperäisen järjestyksen mukaan

RehaCom: Kokoaminen

 

RehaCom: Kokoaminen | lisätiedot

Tämän RehaCom-ohjelman avulla voi konkreettisesti harjoitella kuvien kokoamista. Tehtävä harjoittaa samalla sekä visuokonstruktiivisia toimintoja, muistia että tarkkaavaisuutta.

Tehtävä muistuttaa palapeliä. Alussa esitetään kuva, joka tulee painaa mieleen mahdollisimman tarkkaan. Tämän jälkeen se jakautuu pieniin osiin, jonka jälkeen palasista on koottava kuva. Ohjelmassa on 18 vaikeustasoa. Vaikeammilla tasoilla paloja on enemmän, eri vaikeustasoilla ne vaihtelevat neljästä 36 palaan.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Ostoksilla

 

RehaCom: Ostoksilla | lisätiedot

Ohjelmassa käydään kaupassa tekemässä ostoksia. Samalla tulee harjoitettua esimerkiksi muistia, suunnitelmallisuutta sekä suunnitelmien toteuttamista aidolta tuntuvissa tilanteissa. Vaikeammilla asteilla tehtävä harjoittaa myös laskemista.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Päivän suunnittelu

 

RehaCom: Päivän suunnittelu | lisätiedot

Päivän suunnittelu on tarkoitettu etenkin toiminnanohjauksen taitojen harjoittamiseen. Se soveltuu myös muistin ja ajanhallinnantaitojen harjoittamiseen.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € + 409.20 €


 

 


COGMED TYÖMUISTITREENI

 

COGMED TYÖMUISTITREENI | lisätiedot

Työmuistilla tarkoitetaan kykyä lyhytaikaiseen ja aktiiviseen tiedon mielessä pitämiseen ajattelun apuna. Vaikka aiemmin työmuistin luultiin olevan muuttumaton, nykyään tiedetään toisin!

RoboMemo: Yksittäinen treeniohjelma (25 krt): 170 € + alv = 210.80 €

Cogmed JM: Yksittäinen treeniohjelma (25 krt): 170 € + alv = 210.80 €

Cogmed QM: Yksittäinen treeniohjelma (25 krt): 170 € + alv = 210.80 €

RoboMemo: 1. treenijakso (25 krt) perheessä (sis. alv.) 210.80 €

RoboMemo, perhe, 2. jaksosta eteenpäin (25 krt, sis. alv.) 111.60 €

Cogmed QM, perhe: 1. jakso perheessä (25 krt, sis. alv.) 210.80 €

Cogmed QM, perhe: 2. jaksosta eteenpäin (25 krt, sis. alv.) 111.60 €

Cogmed JM, perhe: 1. jakso perheessä (25 krt, sis. alv.) 210.80 €

Cogmed JM, perhe: 2. jaksosta eteenpäin (25 krt, sis. alv.) 111.60 €

RoboMemo: Koulu- tai toimipaikkalisenssi 1090 € + alv = 1351.60 €

Cogmed QM: Koulu- tai toimipaikkalisenssi 1090 € + alv = 1351.60 €

RoboMemo: Pieneen (alle 100 op.) kouluun: 790 € + alv = 979.60 €

Cogmed QM: Pieneen (alle 100 op.) kouluun 790 € + alv = 979.60 €

Lisäohjelma (RM/JM/QM) kouluun/toimipaikkaan: 370 € + alv = 458.80 €

Lisälisenssi: Kotitreenit (RM/QM/JM) 370 € + alv = 458.80 €

RoboMemo: demo-CD 0.00 €

Cogmed JM: demo-CD 0.00 €

Cogmed QM: demo-CD 0.00 €

Kuntalisenssi: Tarjouspyyntö!


 

 


Cogmed JM

 

Cogmed JM | lisätiedot


Pienet lapset tarvitsevat työmuistiaan moniin asioihin, kuten keskittyäkseen ja seuratakseen ohjeita, pysyäkseen paikoillaan ja suorittaakseen tehtäviään itsenäisesti loppuun.

Yksittäinen treeniohjelma (25 krt), perhelisenssi (sis. alv) 210.80 €

Lisäohjelma (25 krt) perheeseen toisesta jaksosta eteenpäin 111.60 €

Yksittäinen treeniohjelma (25 krt) ammattikäyttöön 170 € / 210.80 €

Lisälisenssi: Kotitreenit kouluun tai toimipaikkaan 370 € / 458.80 €

Lisäohjelma (JM/QM/RM) kouluun tai toimipaikkaan 370 € / 458.80 €


 

 


Cogmed RM

 

Cogmed RM | lisätiedot

Työmuisti on keskeistä lasten ja nuorten koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Mm. lukeminen, matemaattisten tehtävien ratkaiseminen, suunnittelu ja keskustelun seuraaminen edellyttävät työmuistia.

Yksittäinen treeniohjelma (25 krt), perhelisenssi (sis. alv) 210.80 €

Lisäohjelma (25 krt) perheeseen toisesta jaksosta eteenpäin 111.60 €

Yksittäinen treeniohjelma (25 krt) ammattikäyttöön 170 € / 210.80 €

RoboMemo koulu- tai toimipaikkalisenssi (12 kk) 1090 € / 1351.60 €

Pienen koulun lisenssi (alle 100 oppilasta, 12 kk) 790 € / 979.60 €

Lisälisenssi: Lisäohjelma kouluun tai toimipaikkaan 370 € / 458.80 €

Lisälisenssi: Kotitreenit kouluun tai toimipaikkaan 370 € / 458.80 €


 

 


Cogmed QM

 

Cogmed QM | lisätiedot

Aikuisiällä työmuisti on keskeisessä asemassa asettaen haasteita erilaisissa asioissa, kuten suunnittelu, keskittyminen ja erilaisten häiriötekijöiden sietäminen.

Yksittäinen treeniohjelma (25 krt), perhelisenssi (sis. alv) 210.80 €

Lisäohjelma (25 krt) perheeseen toisesta jaksosta eteenpäin 111.60 €

Yksittäinen treeniohjelma (25 krt) ammattikäyttöön 170 € / 210.80 €

Cogmed QM koulu- tai toimipaikkalisenssi (12 kk) 1090 € / 1351.60 €

Pienen koulun lisenssi (alle 100 oppilasta, 12 kk) 790 € / 979.60 €

Lisälisenssi: Lisäohjelma kouluun tai toimipaikkaaan 370 € / 458.80 €

Lisälisenssi kouluun tai toimipaikkaan: Kotitreenit 370 € / 458.80 €


 

 


RehaCom: Sanamuisti

 

RehaCom: Sanamuisti | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma sopii niille, jotka tarvitsevat apua kielellisen aineksen muistamisessa tai tunnistamisessa.

Sanamuisti harjoittaa kykyä painaa ja palauttaa mieleen käsitteitä. Ohjelmassa tulee ensin painaa mieleen tietyt sanat ja myöhemmin tunnistaa ne liukuhihnalta. Vaikeustasoa voidaan säätää varioimalla sanojen määrää tai vaikeutta, esimerkiksi sanojen pituutta (kuten valitsemalla yhdyssanoja).

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Kuviomuisti

 

RehaCom: Kuviomuisti | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma harjoittaa nimensä mukaisesti kuvioiden muistamista.

Ohjelmassa tulee painaa mieleen kuviokortit ja niiden sijainnit. Vastaajan on käännettävä oikea kortti, joka vastaa näytön reunassa kulloinkin näkyvää kuviota. Ohjelmassa on 24 vaikeustasoa. Tasoa nostamalla korttien määrä lisääntyy ja kuvioista tulee monimutkaisempia.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Kasvomuisti

 

RehaCom: Kasvomuisti | lisätiedot

RehaComin Kasvomuisti soveltuu prosopagnostisista oireista, eli kasvojen hahmottamisen, tunnistamisen ja muistamisen vaikeuksista, kärsiville.

Ensimmäiset kasvot tulee painaa mieleen ja sen jälkeen tunnistaa ne muiden kasvojen joukosta. Tunnistamisen vaikeutta lisäävät eri kuvakulmat. Vaikeammilla tasoilla tulee painaa mieleen myös kullekin muistettavalle kasvolle kuuluvat nimet, ammatit ja vaikeimmillaan jopa puhelinnumerot. Ohjelmassa on jopa 60 kasvokuvaa neljästä eri kuvakulmasta.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Kuvamuisti

 

RehaCom: Kuvamuisti | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma soveltuu visuaalisen ja kielellisen muistin harjoittamiseen. Sitä suositellaan myös nimeämisvaikeuksista kärsiville.

Tehtävänä on painaa mieleen kuvat ja niitä vastaavat käsitteet. Myöhemmin samat sanat ja/tai kuvat pitää tunnistaa muiden sanojen tai kuvien joukosta liukuhihnalta. Hihnan nopeus on säädettävissä, jolloin samalla voidaan harjoittaa lukemisnopeutta, tai ottaa huomioon myös hitaat lukijat. Vaikeustasoja on 12, esimerkiksi mieleen painettavaa voi tulla enemmän vaikeustasoa nostamalla.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

  Ostoskori

CognAid Oy, Kellosilta 2 D 67, 00520 Helsinki, Finland
puh. / Tel. + 358 (0) 10 387 7890
Sähköpostiosoite info@cognaid.fi