opetusohjelmat.fi - HAHMOTTAMINEN

opetusohjelmat.fi > HAHMOTTAMINEN

HAHMOTTAMINEN

HAHMOTTAMINEN
Erilaiset hahmottamisen osa-alueet voivat olla yhteydessä oppimisen eri osa-alueisiin. Esimerkiksi auditiivinen hahmottaminen liittyy keskeisesti lukemiseen, avaruudellinen hahmottaminen laskemiseen, ajan hahmottaminen moniin neurokognitiivisiin piirteisiin, jotka voivat liittyä joskus myös niin ikään sosiaaliseen havaitsemiseen ja keskittymiseen. Hahmottamisen kategoriasta löytyy kielellisten, visuaalisten, auditiivisten tai ajallisten hahmotustaitojen opetukseen, arviointiin tai kuntoutukseen soveltuvia ohjelmia eri käyttäjäryhmille. Huomaa, että sivustolla yksi tuote voi kuulua korkeintaan kahteen kategoriaan kerrallaan, vaikka osa ohjelmista kattaa useammankin osa-alueen. Hahmotustaitoja harjoittavia ohjelmia voi siis löytyä muidenkin otsikoiden alta (esim. tarkkaavaisuus- ja keskittymistoiminnot).

järjestä nimen | päivityksen | hinnan | alkuperäisen järjestyksen mukaan

RehaCom: Kuviomuisti

 

RehaCom: Kuviomuisti | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma harjoittaa nimensä mukaisesti kuvioiden muistamista.

Ohjelmassa tulee painaa mieleen kuviokortit ja niiden sijainnit. Vastaajan on käännettävä oikea kortti, joka vastaa näytön reunassa kulloinkin näkyvää kuviota. Ohjelmassa on 24 vaikeustasoa. Tasoa nostamalla korttien määrä lisääntyy ja kuvioista tulee monimutkaisempia.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Kasvomuisti

 

RehaCom: Kasvomuisti | lisätiedot

RehaComin Kasvomuisti soveltuu prosopagnostisista oireista, eli kasvojen hahmottamisen, tunnistamisen ja muistamisen vaikeuksista, kärsiville.

Ensimmäiset kasvot tulee painaa mieleen ja sen jälkeen tunnistaa ne muiden kasvojen joukosta. Tunnistamisen vaikeutta lisäävät eri kuvakulmat. Vaikeammilla tasoilla tulee painaa mieleen myös kullekin muistettavalle kasvolle kuuluvat nimet, ammatit ja vaikeimmillaan jopa puhelinnumerot. Ohjelmassa on jopa 60 kasvokuvaa neljästä eri kuvakulmasta.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Kuvamuisti

 

RehaCom: Kuvamuisti | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma soveltuu visuaalisen ja kielellisen muistin harjoittamiseen. Sitä suositellaan myös nimeämisvaikeuksista kärsiville.

Tehtävänä on painaa mieleen kuvat ja niitä vastaavat käsitteet. Myöhemmin samat sanat ja/tai kuvat pitää tunnistaa muiden sanojen tai kuvien joukosta liukuhihnalta. Hihnan nopeus on säädettävissä, jolloin samalla voidaan harjoittaa lukemisnopeutta, tai ottaa huomioon myös hitaat lukijat. Vaikeustasoja on 12, esimerkiksi mieleen painettavaa voi tulla enemmän vaikeustasoa nostamalla.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Reagointikyky

 

RehaCom: Reagointikyky | lisätiedot

Tämän RehaCom-ohjelman avulla harjoitetaan kykyä reagoida nopeasti visuaalisiin ärsykkeisiin niiden edellyttämällä tavalla. Tehtävä harjoittaa samalla sekä reagoinnin tarkkuutta että nopeutta, joita esimerkiksi liikenteessä tarvitaan.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Tarkka keskittyminen

 

RehaCom: Tarkka keskittyminen | lisätiedot

RehaComin Tarkka keskittyminen harjoittaa nimensä mukaisesti sekä tarkkaa havainnointia että keskittymiskykyä.

Tehtävässä etsitään esitettyä kuvaa kolmen, kuuden tai yhdeksän joukosta. Asetuksissa voidaan valita, esitetäänkö konkreettisia vai geometrisia kuvia tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi numeroita tai kirjaimia. Vaikeustaso nousee automaattisesti sitä mukaa kun tehtäviin vastataan oikein.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Valppaus

 

RehaCom: Valppaus | lisätiedot

RehaCom-ohjelmiston valppauden ohjelma kehittää kykyä valppauteen ja tarkkaavaisuuden ylläpitoon pitkään samankaltaisena jatkuvissa tilanteissa, joissa tarkkaavaisuus helposti herpaantuu.

Esineitä kulkee liukuhihnalla tasaiseen tahtiin. Tehtävänä on tunnistaa ensin näytetty tuote liukuhihnalta ja poistaa väärät.

Ohjelmassa on 15 vaikeustasoa. Tehtävän vaikeustasoa nostamalla virheellisiä tuotteita kulkee liukuhihnalla enemmän, niiden erot oikeisiin tuotteisiin ovat pienempiä ja kuvat ovat monimutkaisempia.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom-lisensointi (paneeli, dongle/internet)

 

RehaCom-lisensointi (paneeli, dongle/internet) | lisätiedot
RehaCom-paneeli on erityisesti suunniteltu RehaCom-ohjelmia varten soveltuen esim. erilaisista hahmottamisen ja motoriikan rajoitteista kärsiville. Dongle- tai internet-toimituksella ohjelmat toimivat esim. hiiren tai näppäimistön avulla.

RehaCom-internet-lisensointi 78 € + alv = 96.72 €

RehaCom-dongle 78 € + alv = 96.72 €

RehaCom-paneeli 490 € + alv = 607.60 €


 

 


CAMI Havaintotaidot

 

CAMI Havaintotaidot | lisätiedot

• Hahmotustaitojen kartoittamiseen, kasvattamiseen ja kuntouttamiseen kaikenikäisille ja -tasoisille

• Laaja valikoima harjoituksia monilta eri osa-alueilta (myös esim. muisti, tarkkaavaisuus)

• CAMI Edu-Suite -oppilasseuranta- ja -hallinnointiosio

• Automaattinen harjoitusten mukauttaminen Autopilot-toiminnolla

Päivitys versioon 4.6 yhdelle koneelle 100 € + alv = 124.00 €

Yhdelle koneelle 670 € + alv = 830.80 €

Viidelle koneelle 1900 € + alv = 2356.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 395.00 €

CAMI Havaintotaidot kokeiluun 14 vrk 0 €


 

 


RehaCom: Avaruudellinen hahmottaminen

 

RehaCom: Avaruudellinen hahmottaminen | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma harjoittaa sijaintien, suhteiden, kulmien, ulottuvuuksien, tilavuuksien sekä kokojen arviointia. Avaruudellisessa hahmottamisessa on viisi erilaista tehtävätyyppiä, joissa kussakin on yhdeksän vaikeustasoa.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Havaintokentän kuntoutus

 

RehaCom: Havaintokentän kuntoutus | lisätiedot

Havaintokentän kuntoutus on hyödyllistä esimerkiksi neglect-oireista kärsiville.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Looginen päättely

 

RehaCom: Looginen päättely | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma edesauttaa erityisesti visuoloogisen päättelykyvyn kehitystä ja kuntoutusta.

Rivissä on kuvioita tietyn säännön mukaan. Tehtävänä on päätellä, mikä kuvio jatkaa riviä loogisesti. Riviä jatkava kuvio valitaan kuviojoukosta. Jos vastaa väärin, saa palautetta oliko virhe kuvion koossa, värissä vai muodossa.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Kokoaminen

 

RehaCom: Kokoaminen | lisätiedot

Tämän RehaCom-ohjelman avulla voi konkreettisesti harjoitella kuvien kokoamista. Tehtävä harjoittaa samalla sekä visuokonstruktiivisia toimintoja, muistia että tarkkaavaisuutta.

Tehtävä muistuttaa palapeliä. Alussa esitetään kuva, joka tulee painaa mieleen mahdollisimman tarkkaan. Tämän jälkeen se jakautuu pieniin osiin, jonka jälkeen palasista on koottava kuva. Ohjelmassa on 18 vaikeustasoa. Vaikeammilla tasoilla paloja on enemmän, eri vaikeustasoilla ne vaihtelevat neljästä 36 palaan.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: 2D-kuntoutus

 

RehaCom: 2D-kuntoutus | lisätiedot

RehaComin 2D-kuntoutusohjelmassa havainnoidaan tilasuhteita katsellen ja käännellen kohteita eri suunnista. Tehtävänä on päätellä, mikä eri päin esitetyistä kohteista on täsmälleen sama kuin toinen toisesta suunnasta katsottuna. Tässä kaksiulotteisuuden ohjelmassa on 24 vaikeustasoa.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 204.60 €


 

 


RehaCom: Visuaalinen etsintä

 

RehaCom: Visuaalinen etsintä | lisätiedot

RehaComin Visuaalinen etsintä on suunnattu niille, jotka tarvitsevat havaintokentän ja tarkan havainnoinnin kuntoutusta. Siitä voivat hyötyä ne, joilla on vaikeuksia visuaalisessa erottelukyvyssä esimerkiksi hahmottamisen tai tarkkaavaisuuden vaikeuksien, mutta erityisesti neglect-oireiden vuoksi.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: 3D-kuntoutus

 

RehaCom: 3D-kuntoutus | lisätiedot

RehaCom 3D -kuntoutusohjelma harjoittaa avaruudellista hahmottamista kolmella eri ulottuvuudella. Ohjelmassa on 24 vaikeustasoa.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


RehaCom: Visuomotoriikka

 

RehaCom: Visuomotoriikka | lisätiedot

Tämän ohjelman avulla voidaan harjoitella nimensä mukaisesti visuomotoriikkaa, eli käden ja silmän yhteistyötä.

Näytöllä on pienempi ja suurempi kuvio, ja tehtävänä on siirtää pieni kuvio ison kuvion päälle ohjaimen avulla ja pysyä isomman kuvion liikkeessä mukana. Vaikeustason noustessa tulee tehtävään haastetta koon, nopeuden ja liikkeen muodon osalta.

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

  Ostoskori

CognAid Oy, Kellosilta 2 D 67, 00520 Helsinki, Finland
puh. / Tel. + 358 (0) 10 387 7890
Sähköpostiosoite info@cognaid.fi