opetusohjelmat.fi - KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

opetusohjelmat.fi > KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN
Kielen sekä lukemisen ja kirjoittamisen alkeiden oppiminen on keskeistä ennen koulun alkua ja alaluokilla, mutta myös yläluokilla sekä esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa saattaa osa oppijoista tarvita tavanomaista enemmän harjoitusta lukemisen ja muun oppimisen ja koulunkäynnin sujumisen tueksi.

Kielellisiä toimintoja voidaan harjoittaa paitsi lasten lukemisen pulmien ennaltaehkäisemiseksi ja muiden kielellisten vaikeuksien kuntouttamiseen, hyödyntää myös esimerkiksi maahanmuuttajakoulutuksessa sekä aikuisten kuntoutuksessa.

Osa tänne kootuista ohjelmista voi soveltua paitsi opetukseen ja kuntoutukseen, myös kielellisten taitojen ja lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien eri osa-alueiden arviointiin.

Osa ohjelmista soveltuu valmiuksien vahvistamiseen ja perusteiden opetteluun, jolloin ne sopivat myös kotiharjoitteluun, kun taas osa on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

Tarjoamme myös aiheeseen liittyviä palveluita, esimerkiksi lukitestausta.

Joihinkin ohjelmiin liittyy myös koulutusta.

järjestä nimen | päivityksen | hinnan | alkuperäisen järjestyksen mukaan

RehaCom: Sanamuisti

 

RehaCom: Sanamuisti | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma sopii niille, jotka tarvitsevat apua kielellisen aineksen muistamisessa tai tunnistamisessa.

Sanamuisti harjoittaa kykyä painaa ja palauttaa mieleen käsitteitä. Ohjelmassa tulee ensin painaa mieleen tietyt sanat ja myöhemmin tunnistaa ne liukuhihnalta. Vaikeustasoa voidaan säätää varioimalla sanojen määrää tai vaikeutta, esimerkiksi sanojen pituutta (kuten valitsemalla yhdyssanoja).

RehaCom vuosilisenssi (per ohjelma) 99 € + alv = 122.76 €

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (100 tuntia) 165 € = 204.60 €


 

 


LEXIA- ja/tai PROVIA-KOULUTUS

 

LEXIA- ja/tai PROVIA-KOULUTUS | lisätiedot

Lexian ja Provian ammattimainen käyttö edellyttää perehtymistä. Lexia- ja Provia-koulutuksia voidaan pitää yhdessä tai erikseen.

Koulutuksessa käydään läpi ohjelman käytön periaatteet ja yksilöllinen soveltaminen, jolloin tulevat tutuiksi monet tavat harjoitusympäristön luomiseen ja muokkaamiseen käyttäjäkohtaisesti. Myös Mini-Lexian käyttöä ja omien materiaalien hyödyntämistä ja listojen luomista harjoitellaan.

Lexia-peruskoulutus kestää tavallisesti vähintään kuusi tuntia ja se toteutetaan yhtenä tai kahtena päivänä. Peruskoulutukseen sisältyy paljon asiaa ja siksi usein yhden koulutuspäivän jälkeen järjestetään toinen koulutuspäivä joko heti perään tai myöhemmin, jolloin peruskoulutuspäivän asioita on ehditty harjoitella hieman enemmän työssä.

Koulutusten kesto ja sisältö voidaan sopia myös tarpeen ja toiveiden mukaan. Lexia-koulutuspäivät ovat joka tapauksessa yleensä tiiviitä, minkä vuoksi intensiivikoulutus soveltuu yleensä jo runsaan Lexian käyttökokemuksen omaaville ja perusteet hallitseville. Koska vaihtoehtoja on paljon, räätälöimme koulutuksia myös toiveiden mukaan.

Koulutustarjouspyyntö koululle, toimipaikalle tai kuntaan


 

 


<b>Lexia ja Provia</b>

 

Lexia ja Provia | lisätiedotLexia 4

• Lähes sata erillistä harjoitusohjelmaa, joissa kussakin laajat muokkausmahdollisuudet harjoituslistoineen

• Yksilöllisten harjoitusympäristöjen luominen

• Valittavina vaikeustasoja ja aihepiirejä alle kouluikäisistä ikääntyviin

• Mini-Lexia oppilaalle tai kuntoutujalle kotiin

Provia

• Lexian testiohjelmisto

• Automaattinen harjoitusympäristön luonti Lexia 4.3:een testituloksen perusteella

• Soveltuu sekä yksilö- että ryhmätestaukseen

• Provian demo löytyy Lexiasta kohdasta Tiedosto, Provia...

Lexia 4 yhdelle koneelle 750 € + alv = 930.00 €

Päivitys version 4 sisällä yhdelle koneelle 100 € +alv = 124.00 €

Päivitys Lexia 3:sta yhdelle koneelle 412,50 € +alv = 511.50 €

Lexia 4 kahdelle koneelle 1200 € + alv = 1488.00 €

Lexia 4 viidelle koneelle 2200 € + alv = 2728.00 €

Lexia 4 kymmenelle koneelle 3700 € + alv = 4588.00 €

Lexia 4 laajennus- tai kuntalisenssitarjouspyyntö

Lexia 4 perhelisenssi (sis. alv.) 430.00 €

Provia yhdelle koneelle 500 € + alv = 620.00 €

Provia viidelle koneelle 1500 € + alv = 1860.00 €

Provia lisälisenssit yli 5:lle koneelle (kpl) 200 € + alv = 248.00 €

Provia koulu- tai toimipaikkalisenssi 1700 € + alv = 2108.00 €

Lexia- ja/tai Provia -koulutustarjouspyyntö


 

 


Provia

 

Provia | lisätiedot

• Lukitaitoja ja kielellis-kognitiivisia toimintoja testaava ohjelmisto esikoulu- ja ala-asteikäisten arviointiin

• Tarvittaessa automaattinen harjoitusympäristön luonti Lexia 4.3:een testituloksen perusteella

• Soveltuu yksilö- ja ryhmätestaukseen

• Lexian käyttäjät voivat tutustua Proviaan Lexian Tiedosto-valikon kohdasta "Provia..."

Provia yhdelle koneelle (500 € + alv)= 620.00 €

Provia kahdelle koneelle (800 € + alv)= 992.00 €

Provia viidelle koneelle (1500 € + alv)= 1860.00 €

Provian lsälisenssit yli viidelle koneelle, kpl (200 € + alv 248.00 €

Provia koulu- tai toimipaikkalisenssi (1700 € + alv)= 2108.00 €


 

 


Kirjaimia ynnä muuta

 

Kirjaimia ynnä muuta | lisätiedot

• Kirjainleikin seuraaja

• Kirjaintuntemus

• Aakkosjärjestys

• Kirjain-äännevastaavuudet

• Lukitaitojen alkeet

• Ladattava versio kouluille ja toimipaikoille

• Päivitys ladattavaan versioon nyt! (Windows)

Yhdelle koneelle ammattikäyttöön (CD) 75 € + alv = 93.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 60.00 €

Ladattava versio (koulu tai toimipaikka) 475 € + alv = 589.00 €

Päivitys yhdestä koneesta ladattavaan versioon 400 € + alv = 496.00 €

Päivitys kahdesta koneesta ladattavaan versioon 355 € + alv 440.20 €

Päivitys-ja/tai laajennustarjouspyyntö (muut lisenssit)


 

 


Audilex

 

Audilex | lisätiedot

• Kieliriippumaton esim. luki- ja kouluvalmiustestien yhteydessä käytettävä musikaalisuustesti (Testiversio)

• Luki- ja muiden vaikeuksien kuntoutusohjelma (Peliversio)

• Testiversioon sisältyy peli!

• Testi ja peli ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä!

Testiversio yhdelle koneelle 135 € + alv = 167.40 €

Peliversio yhdelle koneelle 33,87 € + alv = 42.00 €

Testiversio, koulu- tai toimipaikkalisenssi 400 € + alv = 496.00 €

Peliversio, koulu- tai toimipaikkalisenssi 270 € + alv = 334.80 €

Audilex, kuntalisenssitarjouspyyntö


 

 


  

aLeksis 2 -luku- ja kirjoitustaitojen opetusohjelmisto | lisätiedotaLeksis2•Laaja lukemisen ja kirjoittamisen opetus- ja arviointiohjelmisto

• Oikeinkirjoitus, lukemisen sujuvuus ja tarkkuus

• Ohjelmisto voidaan hankkia kokonaisuutena, joka sisältää eri arviointi- ja harjoituskäyttöön kehitetyt ohjelmat ja työkalut tai osina (eri harjoitusohjelmia tai työkalut erikseen)

• Harjoitusohjelmat ovat Virhejahti, Tarina, Salasana ja Sanelu

• Työkalupakettiin kuuluvat Työkalut Wordiin ja Puhuva teksturi+

aLeksis 2 HARJOITUKSET JA TYÖKALUT 1 CD:llä 555 € + alv = 688.20 €

aLeksis 2 HARJOITUKSET JA TYÖKALUT 3:lla CD:llä 639 € + alv 792.36 €

aLeksis 2 HARJOITUKSET JA TYÖKALUT lisä-Cd:t / kp 124.00 €

aLeksis 2 TYÖKALUT (wordiin + Puhuva T.) 1 koneelle (200 €) 248.00 €

aLeksis 2 TYÖKALUT (wordiin + Puh.T) 3:lle koneelle (504 €) 624.96 €

aLeksis 2 VIRHEJAHTI-harjoitukset 1:llä CD:llä 120 € + alv = 148.80 €

aleksis 2 VIRHEJAHTI-harjoitukset 3:lla CD:llä 160 € + alv = 198.40 €

aleksis 2 SALASANA-harjoitukset 1:llä CD:llä 120 € + alv = 148.80 €

aleksis 2 SALASANA-harjoitukset 3:lla CD:llä 160 € + alv = 198.40 €


aleksis 2 TARINA-harjoitukset 1:llä CD:llä 120 € + alv = 148.80 €

aleksis 2 TARINA-harjoitukset kolmella CD:llä 160 € + alv = 198.40 €

aleksis 2 SANELU-harjoitukset 1:llä CD:llä 120 € + alv = 148.80 €

aleksis 2 SANELU-harjoitukset 3:lla CD:llä 160 € + alv = 198.40 €


 

 


Lukimaa

 

Lukimaa | lisätiedot

• Suosittu ja monipuolinen lukitaitojen harjoitusohjelma

• 21 erilaista harjoitusta kirjain- ja sanatasolla

• Ladattava versio kouluille ja toimipaikoille

• Päivitys ladattavaan versioon nyt! (Windows)

Yhdelle koneelle ammattikäyttöön (CD) 75 € + alv = 93.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 60.00 €

Ladattava versio (koulu tai toimipaikka) 475 € + alv = 589.00 €

Päivitys yhdestä koneesta ladattavaan versioon 400 € + alv = 496.00 €

Päivitys kahdesta koneesta ladattavaan versioon 355 € + alv 440.20 €

Päivitys-ja/tai laajennustarjouspyyntö (muut lisenssit)


 

 


Lukimaa 2

 

Lukimaa 2 | lisätiedot

• Suositun Lukimaan toinen osa

• Runsaasti harjoituksia sana- ja lausetasolla

• Ladattava versio kouluille ja toimipaikoille

• Päivitys ladattavaan versioon nyt! (Windows)

Yhdelle koneelle ammattikäyttöön (CD) 75 € + alv = 93.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 60.00 €

Ladattava versio (koulu tai toimipaikka) 475 € + alv = 589.00 €

Päivitys yhdestä koneesta ladattavaan versioon 400 € + alv = 496.00 €

Päivitys kahdesta koneesta ladattavaan versioon 355 € + alv 440.20 €

Päivitys-ja/tai laajennustarjouspyyntö (muut lisenssit)


 

 


Aasta Ööhön

 

Aasta Ööhön | lisätiedot
• Lukemisen ja kirjoittamisen alkeet
• 11 harjoitustyyppiä

Yhdelle koneelle 75 € + alv = 93.00 €

Viidelle koneelle 270 € + alv = 334.80 €

Koulu- tai toimipaikkalisenssi (verkko) 475 € + alv = 589.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 60.00 €


 

 


Ristisanoja ynnä muuta

 

Ristisanoja ynnä muuta | lisätiedot

• Suositun Sanasta sanaan -ohjelman seuraaja

• Lukemisen aktivointi

• Oikeinkirjoitus

• Sanavarasto

• Neljä erilaista harjoitustyyppiä

• Omien harjoitusten luomis- ja muokkausmahdollisuus

• Ladattava versio kouluille ja toimipaikoille

• Päivitys ladattavaan versioon nyt! (Windows)

Yhdelle koneelle ammattikäyttöön (CD) 75 € + alv = 93.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 60.00 €

Ladattava versio (koulu tai toimipaikka) 475 € + alv= 589.00 €

Päivitys yhdestä koneesta ladattavaan versioon 400 € + alv = 496.00 €

Päivitys kahdesta koneesta ladattavaan versioon 355 € + alv= 440.20 €

Päivitys-ja/tai laajennustarjouspyyntö (muut lisenssit)


 

 


Crosswords and more

 

Crosswords and more | lisätiedot

• Ristisanoja englanniksi!

• Neljä erilaista ristisanaharjoitustyyppiä

• Jokaisessa tehtävätyypissä kolme vaikeustasoa

• Sanatason tehtäviä englanninkielisten sanojen lukemiseen ja kirjoittamiseen

• Englannin kielen opetusohjelma aloittelijoille

• Ladattava versio kouluille ja toimipaikoille

• Päivitys ladattavaan versioon nyt! (Windows)

Yhdelle koneelle ammattikäyttöön (CD) 75 € + alv = 93.00 €

Perhelisenssi, CD (sis. alv.) 60.00 €

Ladattava versio (koulu tai toimipaikka) 475 € + alv 589.00 €

Päivitys yhdestä koneesta ladattavaan versioon 400 € + alv = 496.00 €

Päivitys kahdesta koneesta ladattavaan versioon 355 € + alv 440.20 €

Päivitys-ja/tai laajennustarjouspyyntö (muut lisenssit)


 

 


Kielivisa

 

Kielivisa | lisätiedot
• Kielen opetus- ja harjoitusohjelma
• 62 valmista harjoitusta ja noin 1300 valmista tehtävää
• Omien harjoitusten luominen
• Oppilas- ja ryhmäkohtaiset opintosuunnitelmat ja seuranta

Yhdelle koneelle 80,64 € + alv = 100.00 €

Koulu- tai toimipaikkalisenssi (verkko) 600 € + alv = 744.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 62.00 €


 

 


Opi lisää lukemista ja kirjoittamista

 

Opi lisää lukemista ja kirjoittamista | lisätiedot
• Kirjain- ja sanatason tehtäviä
• 300 kuvaa ja valmiit puheäänitykset

Yhdelle koneelle 75 € + alv = 93.00 €

Lisälisenssi (edellyttää aiempaa lisenssiä) 50 € + alv = 62.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 60.00 €


 

 


Words and Sentences

 

Words and Sentences | lisätiedot

• Englannin kielen perusteet

• 15 erilaista harjoitusta

• Ladattava versio kouluille ja toimipaikoille

• Päivitys ladattavaan versioon nyt! (Windows)

Yhdelle koneelle ammattikäyttöön (CD) 75 € + alv = 93.00 €

Perhelisenssi (sis. alv.) 52.00 €

Ladattava versio (koulu tai toimipaikka) 475 € + alv= 589.00 €

Päivitys yhdestä koneesta ladattavaan versioon 400 € + alv = 496.00 €

Päivitys kahdesta koneesta ladattavaan versioon 355 € + alv= 440.20 €

Päivitys-ja/tai laajennustarjouspyyntö (muut lisenssit)


 

  Ostoskori

CognAid Oy, Kellosilta 2 D 67, 00520 Helsinki, Finland
puh. / Tel. + 358 (0) 10 387 7890 (8,21 snt/puh + 5,9 snt/min lankapuhelin tai 16,9 snt/min matkapuhelin)
fax + 358 (0) 10 296 1938 , sähköpostiosoite info@cognaid.fi
Viimeksi päivitetty 2017-10-25 10:18:11