opetusohjelmat.fi - KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

opetusohjelmat.fi > KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN

KIELI, LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN
Kielen sekä lukemisen ja kirjoittamisen alkeiden oppiminen on keskeistä ennen koulun alkua ja alaluokilla, mutta myös yläluokilla sekä esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa saattaa osa oppijoista tarvita tavanomaista enemmän harjoitusta lukemisen ja muun oppimisen ja koulunkäynnin sujumisen tueksi.

Kielellisiä toimintoja voidaan harjoittaa paitsi lasten lukemisen pulmien ennaltaehkäisemiseksi ja muiden kielellisten vaikeuksien kuntouttamiseen, hyödyntää myös esimerkiksi maahanmuuttajakoulutuksessa sekä aikuisten kuntoutuksessa.

Osa tänne kootuista ohjelmista voi soveltua paitsi opetukseen ja kuntoutukseen, myös kielellisten taitojen ja lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien eri osa-alueiden arviointiin.

Osa ohjelmista soveltuu valmiuksien vahvistamiseen ja perusteiden opetteluun, jolloin ne sopivat myös kotiharjoitteluun, kun taas osa on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

Tarjoamme myös aiheeseen liittyviä palveluita, esimerkiksi lukitestausta.

Joihinkin ohjelmiin liittyy myös koulutusta.

järjestä nimen | päivityksen | hinnan | alkuperäisen järjestyksen mukaan

RehaCom: Sanamuisti

 

RehaCom: Sanamuisti | lisätiedot

Tämä RehaCom-ohjelma sopii niille, jotka tarvitsevat apua kielellisen aineksen muistamisessa tai tunnistamisessa.

Sanamuisti harjoittaa kykyä painaa ja palauttaa mieleen käsitteitä. Ohjelmassa tulee ensin painaa mieleen tietyt sanat ja myöhemmin tunnistaa ne liukuhihnalta. Vaikeustasoa voidaan säätää varioimalla sanojen määrää tai vaikeutta, esimerkiksi sanojen pituutta (kuten valitsemalla yhdyssanoja).

RehaCom kokonaisvaltainen aikalisenssi (200 tuntia) 330 € = 409.20 €


 

 


LEXIA- ja/tai PROVIA-KOULUTUS

 

LEXIA- ja/tai PROVIA-KOULUTUS | lisätiedot

Lexian ja Provian ammattimainen käyttö edellyttää perehtymistä. Lexia- ja Provia-koulutuksia voidaan pitää yhdessä tai erikseen.

Koulutuksessa käydään läpi ohjelman käytön periaatteet ja yksilöllinen soveltaminen, jolloin tulevat tutuiksi monet tavat harjoitusympäristön luomiseen ja muokkaamiseen käyttäjäkohtaisesti. Myös Mini-Lexian käyttöä ja omien materiaalien hyödyntämistä ja listojen luomista harjoitellaan.

Lexia-peruskoulutus kestää tavallisesti vähintään kuusi tuntia ja se toteutetaan yhtenä tai kahtena päivänä. Peruskoulutukseen sisältyy paljon asiaa ja siksi usein yhden koulutuspäivän jälkeen järjestetään toinen koulutuspäivä joko heti perään tai myöhemmin, jolloin peruskoulutuspäivän asioita on ehditty harjoitella hieman enemmän työssä.

Koulutusten kesto ja sisältö voidaan sopia myös tarpeen ja toiveiden mukaan. Lexia-koulutuspäivät ovat joka tapauksessa yleensä tiiviitä, minkä vuoksi intensiivikoulutus soveltuu yleensä jo runsaan Lexian käyttökokemuksen omaaville ja perusteet hallitseville. Koska vaihtoehtoja on paljon, räätälöimme koulutuksia myös toiveiden mukaan.

Koulutustarjouspyyntö koululle, toimipaikalle tai kuntaan


 

 


<b>Lexia ja Provia</b>

 

Lexia ja Provia | lisätiedotLexia 4

• Lähes sata erillistä harjoitusohjelmaa, joissa kussakin laajat muokkausmahdollisuudet harjoituslistoineen

• Yksilöllisten harjoitusympäristöjen luominen

• Valittavina vaikeustasoja ja aihepiirejä alle kouluikäisistä ikääntyviin

• Mini-Lexia oppilaalle tai kuntoutujalle kotiin

Provia

• Lexian testiohjelmisto

• Automaattinen harjoitusympäristön luonti Lexia 4.3:een testituloksen perusteella

• Soveltuu sekä yksilö- että ryhmätestaukseen

• Provian demo löytyy Lexiasta kohdasta Tiedosto, Provia...

Lexia 4 yhdelle koneelle 750 € + alv = 930.00 €

Päivitys version 4 sisällä yhdelle koneelle 100 € +alv = 124.00 €

Päivitys Lexia 3:sta yhdelle koneelle 412,50 € +alv = 511.50 €

Lexia 4 kahdelle koneelle 1200 € + alv = 1488.00 €

Lexia 4 viidelle koneelle 2200 € + alv = 2728.00 €

Lexia 4 kymmenelle koneelle 3700 € + alv = 4588.00 €

Lexia 4 laajennus- tai kuntalisenssitarjouspyyntö

Lexia 4 perhelisenssi (sis. alv.) 430.00 €

Provia yhdelle koneelle 500 € + alv = 620.00 €

Provia viidelle koneelle 1500 € + alv = 1860.00 €

Provia lisälisenssit yli 5:lle koneelle (kpl) 200 € + alv = 248.00 €

Provia koulu- tai toimipaikkalisenssi 1700 € + alv = 2108.00 €

Lexia- ja/tai Provia -koulutustarjouspyyntö


 

 


Provia

 

Provia | lisätiedot

• Lukitaitoja ja kielellis-kognitiivisia toimintoja testaava ohjelmisto esikoulu- ja ala-asteikäisten arviointiin

• Tarvittaessa automaattinen harjoitusympäristön luonti Lexia 4.3:een testituloksen perusteella

• Soveltuu yksilö- ja ryhmätestaukseen

• Lexian käyttäjät voivat tutustua Proviaan Lexian Tiedosto-valikon kohdasta "Provia..."

Provia yhdelle koneelle (500 € + alv)= 620.00 €

Provia kahdelle koneelle (800 € + alv)= 992.00 €

Provia viidelle koneelle (1500 € + alv)= 1860.00 €

Provian lsälisenssit yli viidelle koneelle, kpl (200 € + alv 248.00 €

Provia koulu- tai toimipaikkalisenssi (1700 € + alv)= 2108.00 €


 

  Ostoskori

CognAid Oy, Kellosilta 2 D 67, 00520 Helsinki, Finland
puh. / Tel. + 358 (0) 10 387 7890
Sähköpostiosoite info@cognaid.fi